Om Lek och Lån

Alla barn älskar att leka. Leken fyller också en viktig funktion för barnets utveckling, motoriskt och socialt. I takt med att barnet växer behövs allt större utmaningar och nya mål.

Barn med funktionsvariation kan behöva pedagogiska hjälpmedel och leksaker som är anpassade för att vara tillgängliga. Det är tyvärr ofta väldigt dyrt för den enskilda familjen. Men om anpassade leksaker av hög kvalitet kunde lånas, som böckerna på biblioteket, fick fler chans att testa nytt och låta upptäckarglädjen blomma ut. Så föddes konceptet Lek och Lån.

Jessica Rammin är grundare av Lek och Lån som kunde startas 2021 med hjälp av finansiering från Region Värmland. Inom ramen för RBU Värmland driver hon projektet riktat till barn och unga med funktionsvariation och deras familjer.Om våra lådor

Genom Lek och Lån har familjen/vårdnadshavare möjlighet att låna hem anpassade lådor med olika teman som både underhåller och hjälper barnen att lära sig nya saker. Vi tror nämligen att man lär sig lättast om man har kul samtidigt! Lådornas innehåll visas under respektive ”flik” och går att låna gratis under 14 dagar. Du får låna en låda i taget. Lådan hämtas alltid på en onsdag, torsdag eller fredag och lämnas alltid tillbaka på en måndag. (Exempel: hämtar du onsdag vecka 1 lämnar du tillbaka måndag vecka 3.)

Lek och Lån strävar efter att hålla lådorna anpassade efter olika funktionsvariationer och du får gärna kontakta Lek och Lån om du har tips eller idéer gällande lådornas innehåll. Tanken är att barnen ska få chansen att prova på flera sorters lådor att leka med – så låna gärna på!

Allmänna villkor

Följande villkor gäller vid lån av Lek och Låns lådor. 

Lek och Låns ansvar

 1. Lek och Lån ansvarar för att lådans innehåll stämmer överens med innehållsförteckningen. 
 2. Lek och Lån ansvarar för att hålla lådorna rengjorda inför varje utlåningstillfälle.
 3. Lek och Lån ansvarar för dina personuppgifter och samlar denna information endast i syfte att kunna tillhandahålla vår tjänst. Informationen sparas upp till sex månader efter lånetillfället (räknat från när lådan är återlämnad) och lämnas varken till tredje part eller används i marknadsföringssyfte. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter under vår integritetspolicy.
 4. Lek och Lån förbehåller sig rätten att neka utlån av säkerhetsskäl eller om låntagaren bryter mot punkterna under “Ditt ansvar som låntagare” nedan.

Ditt ansvar som låntagare/målsman

 1. Låntagaren får endast låna en låda i taget. Lånetiden är max 14 dagar och låntagaren ansvarar för att lådan återlämnas inom överenskommen tid.
 2. Låntagaren ansvarar för att lådan används på ett ändamålsenligt sätt.
 3. Låntagaren ansvarar själv för att lådorna används på ett säkert sätt och allt användande sker på egen risk. Lek och Lån ansvarar ej för eventuella personskador som uppstår vid användande av våra lådor.
 4. Skulle något gå sönder skall lådan och innehållet ändå lämnas in till Lek och Lån.
 5. Inga ersättningskrav utgår om något går sönder vid normalt slitage, vid en olyckshändelse eller liknande händelse. Undantag från den principen görs om något ur lådan avsiktligt har vandaliserats, försvunnit, sålts vidare eller på annat sätt avyttrats.
 6. Lek och Låns lådor får under inga omständigheter hyras ut eller på annat sätt användas för att inbringa pengar – vare sig låntagaren är privatperson eller juridisk person.
 7. Lådor som ej återlämnats inom avtalad tid kan komma att leda till polisanmälan.

Sponsring

Ett stort tack till våra nuvarande sponsorer som stöttar med resurser, material och arbetsinsatser! Vill du som företag/tillverkare stötta oss eller bidra med material som kan passa in i lådorna? Skicka ett mail till leksaker@lekochlan.se.

Tack för fin design och utveckling av den här webben:

Stort varmt tack för bidrag till leksaker i lådorna:

Tack för stöttning i mina texter: